SUICIDE ZERO

(More information available in Swedish below)


Who are Suicide Zero?

Suicide Zero works to radically reduce the suicide rate. Every year, about 800 000 people worldwide take their own lives. That is almost 2 200 every day. Behind the statistics are parents, siblings, children, neighbors, colleagues and friends. Each year, millions of people receive the news that someone they care about has taken their life. And many of these will be traumatized upon hearing the cause of death. At Suicide Zero, we do everything we can to raise awareness, spread knowledge and provide information about how suicides can be prevented. (More information in Swedish below)

high_5ive_17png
Vilka är Suicide Zero?
Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden. Varje år tar ungefär 1 500 människor i Sverige sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Läs mer om Suicide Zero och deras arbete på deras hemsida suicidezero.se


Hur bidrar High 5ive Summer Fest till Suicide Zeros arbete, kommer delar av biljettintäkterna tillfalla organisationen?
Biljettintäkterna tillfaller High 5ive. Helt enkelt för att de är så vi bekostar festivalen. Däremot är det enkelt för biljettköparen att lägga till en gåva utöver biljetten och den gåvan tillfaller 100% Suicide Zero. Men just nu (som självständigt litet företag) har vi själva inte de ekonomiska muskler som skulle behövas för att ge bort delar av biljettintäkterna.

Suicide Zeros medverkan på festivalen sker dock till ett självkostnadspris (dvs. organisationen betalar inte mer än eventuell tältkostnad). Allt eventuellt grafisk material Suicide Zero behöver i samband med festivalen tas fram kostnadsfritt av High 5ive. Dessutom har High 5ive en öppen bössa där man kan lämna gåvor. Vi kommer framöver ytterligare lyfta samarbetet och de möjligheter som finns att bidra med gåvor. Så fort vi fått till stånd att ta fram material tillsammans med Suicide Zero för detta.

Ytterligare ideér för att generera gåvor till organisationen Suicide Zero är bla. att ta fram merchandise riktad till High 5ives målgrupp, även detta kommer tas fram kostnadsfritt (utöver produktionskostnaden). Vinsten från detta kommer tillfalla Suicide Zero. Utöver ovastående kommer Suicide Zero medverka på andra av High 5ives event för att informera om organisationen och värva volontärer.

Vårt mål med samarbetet är att uppmärksamma Suicide Zeros arbete i en målgrupp där det verkligen behövs.
Samt göra organisationen till en självklart del av den alternativa scenen i Sverige.

High 5ive's insamlingsbössa:
https://egeninsamling.suicidezero.se/en/fundraisers/high-5ive-summer-fest-220
Bli månadsgivare:
https://www.suicidezero.se/stod-oss/bli-manadsgivare
partners2png